Hallens retningslinjer – covid 19

Retningslinjer for trening i Berskaughallen

Oppdatert 14.01.22

Smitteforebyggende tiltak
A. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
B. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.
C. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp – alltid.
Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.


Treningsaktivitet innendørs for barn og ungdom under 20 år:
• Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener/lagleder i minimum 14 dager.
• Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse 20 personer eller etter klasse/kohort.
• Innendørs aktivitet kan aktivitet gjennomføres med kontakt.
• Det skal i minst mulig grad være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene.


Voksne over 20 år:
• Deltagerlister skal føres for hver trening, og oppbevares av trener/lagleder i minimum 14 dager.
• Innendørs trening kan gjennomføres med maksimalt 20 personer i hver gruppe og med 1 meters avstand.
• Det skal i minst mulig grad være andre til stede på/i/ved treningsarealet enn de som tilhører den treningsgruppen som skal trene.
• Trening utendørs kan gjennomføres normalt, med kontakt der det er nødvendig.


Garderober:
Garderobene i Berskaughallen kan brukes, se på skjerm hvilken garderobe laget har.
• 1-metersregelen skal overholdes i garderoben. Håndvask før og etter bruk av garderobe.
• Forsøk å få spillerne til å oppholde seg kort tid i garderoben.


Vi holder garderobene åpne fordi vi da lettere unngår ansamling av spillere ved inngang til banene mellom treningene.


Se også info på hjemmesidene:
www.idrettsforbundet.no
www.fhi.no
www.regjeringen.no
www.helsedirektoratet.no

Velkommen til Åssiden IF og Berskaughallen!