Kampavvikling i Berskaughallen

I regi av Åssiden Håndball.

(Elvebyen HK følger lenger ned på siden)

Garderober

Garderobene er åpne. Se på skjerm ved inngang hvilken garderobe ditt lag har fått tildelt. Det er trener/lagleders ansvar at 1-metersregelen overholdes. Kun spillere og ledere har adgang til garderobe.

Spillere og ledere

Personer som er oppført på i TA eller på laglister (for barneturneringer) kan slippe inn i hallen en time før kampstart. Disse trenger ikke registreres inn ved ankomst i hallen.

Oppvarming utendørs eller på ledig bane (hvis mulig).

Publikum og begrensing på antall personer i hallen

For å kunne opprettholde 1-metersregelen ønsker vi kun én tilskuer pr. spiller. Vi oppfordrer alle tilskuere til å vente lengst mulig opp mot kampstart før de går inn i hallen.

Registrering: Alle tilskuere må registrere seg med QR-kode for aktuell kamp/arrangement. QR-kode er lett tilgjengelig flere steder ved inngang. Kampverter vil være behjelpelig.

Forhåndsregistrering: Publikum kan forhåndsregistrere seg ved å gå inn på www.lagetmitt.net, trykke på «Covid-19 registrering», søke opp Åssiden Idrettsforening, klikke på aktuell kamp og fylle ut skjema.

Publikum skal forlate tilskuerplasser/tribune umiddelbart etter kampslutt og oppholde seg utendørs eller i åpne områder for å kunne overholde 1-metersregelen. 

Bortepublikum henvises til tribune på kortside av banen.

Hjemmepublikum henvises til stoler på langside av banen.

Inngang / kiosk

Vi oppfordrer alle til å betale inngang med VIPPS (50,- for alle over 16 år).

Kiosken i hallen er åpen, og vi ønsker også her at man betaler med VIPPS. Vi har foreløpig dessverre ikke mulighet for betaling med kort.

Vi gjør alt vi kan for å følge myndighetenes krav til smittevern for at alle skal kunne føle seg trygge ved våre arrangementer. Kontaktpunkter desinfiseres/rengjøres jevnlig, og hånddesinfeksjon er tilgjengelig i hallen. Samtidig er det også alles ansvar å overholde 1-metersregelen.

Velkommen til Åssiden og Berskaughallen!

Elvebyen HK,

Ansvarlig: Tille Benedikte Hafr

·         Hvordan har man kontroll på hvem som er til stedet (navneliste)? Qrona for publikum, TA for spillere. (Digitale løsninger) Vi tillater EN person per spiller som publikum. 

·         Hvordan kontrollere at det ikke er flere i hallen enn tillatt? Samme som punkt 1. 

·         Hvordan tilrettelegge for billettsalg. Kun digitalt. Bord, betaling med Vipps. 

·         Hvordan ta imot bortelaget? Voksen kontaktperson møter laget ved inngang og følger til garderoben. Følger den på banen til oppvarming og kamp, tilbake etter de er ferdige. (Kun kommunale haller, for Berskaughallen er garderobe oppgitt på skjerm ved inngang, lagleder besørger avstand i garderoben)

·         Hvordan sluse/få tilskuerne på plass? Veiledes ved registrering med Qrona, egne vakter ved tribune. (I Berskaug benyttes merket tribune ved få tilskuere. Ved flere tilbys det sitteplasser langs sidelinjen, hvor det skal holdes 1 m avstand) 

·         Hvordan ha kontroll på at 1 meters regelen overholdes blant publikum? Vakt ved tribune. 

·         Hvordan gjennomføre vask/rengjøring av overflater etter bruk, mellom flere kamper? Vi har med desinfisering og vasker overflatene mellom hver kamp. 

·         Hvordan ha kontroll på at lag som skal spille kamp nr 2,3 osv, ikke kommer inn i hallen før de lagene som har avsluttet sine kamp er ute av hallen? Samme vakt som følger lag inn/ut venter ved dør til gang/garderobe mens kamp pågår. Følger lag av/på bane. 

Mvh Benedikte Hafr

Sportslig leder 

Elvebyen Håndball